מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל סקודה Saloon Superb - סופרב

מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2018 26" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2017 26" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2016 26" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2015 24" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2014 24" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2013 24" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2012 24" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2011 24" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2010 24" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2009 24" 18" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2008 21" 21" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2007 21" 21" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2006 21" 21" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2005 21" 21" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2004 21" 20" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2003 21" 20" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2002 21" 20" -
מידות מגבים לסקודה Saloon Superb - סופרב 2001 21" 20" -