מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל סקודה Favorit

מידות מגבים לסקודה Favorit

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לסקודה Favorit 2004 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 2003 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 2002 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 2001 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 2000 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1999 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1998 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1997 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1996 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1995 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1994 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1993 20" 20" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1992 18" 18" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1991 18" 18" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1990 18" 18" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1989 18" 18" -
מידות מגבים לסקודה Favorit 1988 18" 18" -