מצא מגבים לרכב שלך

טבלת מידות מגבים לרכב

רכב מגב קדמי צד נהג מגב קדמי צד נוסע מגב אחורי פרטים נוספים
אלפה רומיאו 145 1994 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 145 1995 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 145 1996 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 145 1997 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 145 1998 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 145 1999 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 145 2000 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 145 2001 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 146 1996 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 146 1997 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 146 1998 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 146 1999 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 146 2000 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 146 2001 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2000 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2001 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2002 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2003 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2004 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2005 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2005 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2006 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2007 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2008 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 147 2009 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 155 1992 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 155 1993 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 155 1994 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 155 1995 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 155 1996 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 155 1997 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 155 1998 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 1997 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 1998 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 1999 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 2000 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 2001 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 2002 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 2003 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 2004 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 2005 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 2006 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Estate 2007 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 1997 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 1998 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 1999 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 2000 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 2001 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 2002 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 2003 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 2004 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 2005 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 2006 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 156 Saloon 2007 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Estate 2005 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Estate 2006 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Estate 2007 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Estate 2008 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Estate 2009 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Estate 2010 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Estate 2011 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Saloon 2005 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Saloon 2006 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Saloon 2007 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Saloon 2008 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Saloon 2009 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Saloon 2010 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 159 Saloon 2011 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 1998 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 1999 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 2000 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 2001 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 2002 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 2003 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 2004 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 2005 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 2006 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 166 2007 21 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 4C 2013 21 אינץ' - - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 4C 2014 21 אינץ' - - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 4C 2015 21 אינץ' - - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 4C 2016 21 אינץ' - - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 4C 2017 21 אינץ' - - פרטים נוספים
אלפה רומיאו 4C 2018 21 אינץ' - - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Brera 2006 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Brera 2007 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Brera 2008 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Brera 2009 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Brera 2010 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulia 2016 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulia 2017 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulia 2018 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulietta 2010 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulietta 2011 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulietta 2012 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulietta 2013 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulietta 2014 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulietta 2015 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulietta 2016 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulietta 2017 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Giulietta 2018 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו GT 2003 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו GT 2004 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו GT 2005 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו GT 2006 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו GT 2007 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו GT 2008 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו GT 2009 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו GT 2010 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2008 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2009 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2010 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2011 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2012 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2013 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2014 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2015 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2016 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2017 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Mito 2018 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1985 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1986 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1987 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1988 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1989 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1990 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1991 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1992 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1993 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 1994 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2006 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2007 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2008 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2009 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2010 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2011 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2012 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2013 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2014 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2015 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2016 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2017 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אלפה רומיאו Spider 2018 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 100 Avant 1991 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי 100 Avant 1992 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי 100 Avant 1993 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי 100 Avant 1994 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי 100 Saloon 1990 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 100 Saloon 1991 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 100 Saloon 1992 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 100 Saloon 1993 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 100 Saloon 1994 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 80 Avant 1991 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי 80 Avant 1992 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי 80 Avant 1993 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי 80 Avant 1994 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי 80 Avant 1995 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי 80 Saloon 1991 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 80 Saloon 1992 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 80 Saloon 1993 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 80 Saloon 1994 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי 80 Saloon 1995 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A1 Hatchback (3 Door) 2010 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Hatchback (3 Door) 2011 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Hatchback (3 Door) 2012 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Hatchback (3 Door) 2013 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Hatchback (3 Door) 2014 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Hatchback (3 Door) 2015 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Hatchback (3 Door) 2016 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Hatchback (3 Door) 2017 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Hatchback (3 Door) 2018 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Sportback (5 Door) 2011 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Sportback (5 Door) 2012 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Sportback (5 Door) 2013 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Sportback (5 Door) 2014 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Sportback (5 Door) 2015 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Sportback (5 Door) 2016 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Sportback (5 Door) 2017 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
אודי A1 Sportback (5 Door) 2018 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
אודי A2 2002 30 אינץ' - - פרטים נוספים
אודי A2 2003 30 אינץ' - - פרטים נוספים
אודי A2 2004 30 אינץ' - - פרטים נוספים
אודי A2 2005 30 אינץ' - - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2003 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2004 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2005 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2006 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2007 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2008 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2009 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2010 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2011 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2012 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2013 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2013 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2014 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2015 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2016 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2017 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Cabrio 2018 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 1996 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 1997 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 1998 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 1999 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2000 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2001 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2002 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2003 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2003 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2004 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2005 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2006 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2007 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2008 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2009 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2010 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2011 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2012 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2012 26 אינץ' 18 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2013 26 אינץ' 18 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2014 26 אינץ' 18 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2015 26 אינץ' 18 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2016 26 אינץ' 18 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2017 26 אינץ' 18 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Hatchback 2018 26 אינץ' 18 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Saloon 2013 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Saloon 2014 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Saloon 2015 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Saloon 2016 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Saloon 2017 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Saloon 2018 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2004 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2005 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2006 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2007 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2008 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2009 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2010 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2011 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2012 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2013 26 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2014 26 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2015 26 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2016 26 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2017 26 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A3 Sportback 2018 26 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2009 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2010 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2011 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2012 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2013 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2014 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2015 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2016 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2017 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Allroad 2018 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 1995 21 אינץ' 21 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 1996 21 אינץ' 21 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 1997 21 אינץ' 21 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 1998 21 אינץ' 21 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 1999 21 אינץ' 21 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2000 21 אינץ' 21 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2001 22 אינץ' 22 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2002 22 אינץ' 22 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2003 22 אינץ' 22 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2004 22 אינץ' 22 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2004 22 אינץ' 22 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2005 22 אינץ' 22 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2006 22 אינץ' 22 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2007 22 אינץ' 22 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2008 22 אינץ' 22 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2008 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2009 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2010 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2011 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2012 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2013 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2014 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2015 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2015 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2016 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2017 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Avant 2018 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A4 Cabrio 2002 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Cabrio 2003 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Cabrio 2003 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Cabrio 2004 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Cabrio 2005 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Cabrio 2006 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Cabrio 2007 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Cabrio 2008 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Cabrio 2009 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 1995 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 1996 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 1997 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 1998 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 1999 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2000 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2001 2 אינץ' 2 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2002 2 אינץ' 2 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2003 2 אינץ' 2 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2004 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2005 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2006 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2007 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2008 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2008 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2009 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2010 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2011 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2012 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2013 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2014 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2015 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2015 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2016 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2017 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A4 Saloon 2018 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2009 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2010 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2011 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2012 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2013 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2014 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2015 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2016 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2017 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Convertible 2018 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2007 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2008 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2009 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2010 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2011 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2012 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2013 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2014 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2015 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2016 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2017 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Coupe 2018 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Sportback 2010 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Sportback 2011 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Sportback 2012 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Sportback 2013 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Sportback 2014 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Sportback 2015 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Sportback 2016 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Sportback 2017 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A5 Sportback 2018 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2000 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2001 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2002 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2003 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2004 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2005 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2006 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2007 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2008 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2009 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2010 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2011 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2012 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2012 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2013 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2014 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2015 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2016 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2017 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Allroad 2018 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 1994 22 אינץ' - 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 1995 22 אינץ' - 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 1996 22 אינץ' - 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 1997 22 אינץ' - 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 1997 22 אינץ' - 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 1998 22 אינץ' - 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 1999 22 אינץ' - 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2000 22 אינץ' - 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2001 22 אינץ' - 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2001 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2002 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2003 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2004 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2005 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2005 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2006 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2007 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2008 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2009 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2010 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2011 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2011 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2012 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2013 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2014 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2015 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2016 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2017 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Avant 2018 26 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 1994 22 אינץ' - - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 1995 22 אינץ' - - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 1996 22 אינץ' - - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 1997 22 אינץ' - - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 1997 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 1998 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 1999 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2000 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2001 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2001 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2002 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2003 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2004 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2005 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2006 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2007 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2008 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2009 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2010 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2011 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2011 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2012 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2013 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2014 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2015 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2016 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2017 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A6 Saloon 2018 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A7 2010 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A7 2011 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A7 2012 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A7 2013 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A7 2014 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A7 2015 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A7 2016 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A7 2017 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A7 2018 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 1994 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 1995 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 1996 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 1997 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 1998 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 1999 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2000 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2001 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2002 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2003 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2004 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2005 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2006 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2007 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2008 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2009 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2010 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2011 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2012 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2013 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2014 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2015 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2016 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2017 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי A8 2018 26 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 1991 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 1992 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 1993 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 1994 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 1995 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 1996 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 1997 2 אינץ' 2 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 1998 2 אינץ' 2 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 1999 2 אינץ' 2 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Cabriolet 2000 2 אינץ' 2 אינץ' - פרטים נוספים
אודי Coupe 1982 21 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1983 21 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1984 21 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1985 21 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1986 21 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1987 21 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1988 21 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1989 22 אינץ' 22 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1990 22 אינץ' 22 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1991 22 אינץ' 22 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1992 22 אינץ' 22 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1993 22 אינץ' 22 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1994 22 אינץ' 22 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1995 22 אינץ' 22 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
אודי Coupe 1996 22 אינץ' 22 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q3 2011 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q3 2012 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q3 2013 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q3 2014 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q3 2015 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q3 2016 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q3 2017 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q3 2018 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2008 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2009 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2010 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2011 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2012 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2013 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2013 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2014 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2015 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q5 2016 24 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2006 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2007 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2008 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2009 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2010 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2011 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2012 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2013 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2014 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2015 26 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2015 26 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2016 26 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2017 26 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי Q7 2018 26 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
אודי TT 1998 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 1999 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2000 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2001 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2002 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2003 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2003 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2004 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2005 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2006 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2006 22 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2007 22 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2008 22 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2009 22 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2010 22 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2011 22 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2012 22 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2013 22 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2014 22 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2014 24 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2015 24 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2016 24 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2017 24 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
אודי TT 2018 24 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Convertible 2008 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Convertible 2009 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Convertible 2010 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Convertible 2011 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Convertible 2012 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Convertible 2013 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Coupe 2007 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Coupe 2008 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Coupe 2009 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Coupe 2010 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Coupe 2011 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Coupe 2012 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Coupe 2013 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2004 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2005 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2006 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2007 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2008 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2009 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2010 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2011 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2011 22 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2012 22 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2013 22 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2014 22 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2015 22 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2016 22 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2017 22 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 1 Series Hatchback 2018 22 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 2 Series Active Tourer 2014 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 2 Series Active Tourer 2015 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 2 Series Active Tourer 2016 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 2 Series Active Tourer 2017 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 2 Series Active Tourer 2018 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 2 Series Convertible 2013 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Convertible 2014 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Convertible 2015 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Convertible 2016 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Convertible 2017 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Convertible 2018 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Coupe 2014 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Coupe 2015 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Coupe 2016 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Coupe 2017 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Coupe 2018 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 2 Series Gran Tourer 2015 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 2 Series Gran Tourer 2016 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 2 Series Gran Tourer 2017 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 2 Series Gran Tourer 2018 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 1994 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 1995 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 1996 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 1997 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 1998 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 1999 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 2000 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 2001 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 2001 23 אינץ' 23 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 2002 23 אינץ' 23 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 2003 23 אינץ' 23 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Compact 2004 23 אינץ' 23 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1985 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1986 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1987 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1988 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1989 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1990 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1991 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1992 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1993 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1993 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1994 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1995 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1996 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1997 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1998 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 1999 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2000 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2001 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2002 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2003 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2004 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2005 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2006 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2007 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2008 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2009 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2010 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2011 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2012 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Convertible 2013 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1991 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1992 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1993 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1994 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1995 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1996 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1997 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1998 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1999 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 1999 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2000 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2001 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2002 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2003 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2004 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2005 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2006 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2007 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2008 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2009 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2009 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2010 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2011 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Coupe 2012 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Gran Turismo 2013 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Gran Turismo 2014 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Gran Turismo 2015 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Gran Turismo 2016 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Gran Turismo 2017 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Gran Turismo 2018 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1991 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1992 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1993 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1994 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1995 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1996 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1997 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1998 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1998 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 1999 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2000 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2001 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2002 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2003 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2004 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2005 23 אינץ' 23 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2005 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2006 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2007 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2008 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2009 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2009 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2010 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2011 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2012 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2012 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2013 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2014 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2015 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2016 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2017 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Saloon 2018 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 1995 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 1996 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 1997 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 1998 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 1999 21 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 1999 23 אינץ' 23 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2000 23 אינץ' 23 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2001 23 אינץ' 23 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2002 23 אינץ' 23 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2003 23 אינץ' 23 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2004 23 אינץ' 23 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2005 23 אינץ' 23 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2005 24 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2006 24 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2007 24 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2008 24 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2009 24 אינץ' 24 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2009 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2010 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2011 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2012 24 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2013 24 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2014 24 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2015 24 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2016 24 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2017 24 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 3 Series Touring 2018 24 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW 4 Series Cabrio 2014 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Cabrio 2015 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Cabrio 2016 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Cabrio 2017 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Cabrio 2018 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Coupe 2014 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Coupe 2015 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Coupe 2016 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Coupe 2017 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Coupe 2018 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Gran Coupe 2014 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Gran Coupe 2015 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Gran Coupe 2016 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Gran Coupe 2017 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 4 Series Gran Coupe 2018 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2009 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2010 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2011 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2012 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2013 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2014 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2015 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2016 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2017 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Grand Turismo 2018 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 1995 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 1996 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 1997 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 1998 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 1999 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2000 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2001 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2002 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2003 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2003 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2004 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2005 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2006 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2007 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2008 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2009 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2010 24 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2010 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2011 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2012 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2013 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2014 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2015 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2016 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2016 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2017 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Saloon 2018 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 1997 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 1998 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 1999 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2000 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2001 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2002 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2003 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2004 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2004 24 אינץ' 24 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2005 24 אינץ' 24 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2006 24 אינץ' 24 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2007 24 אינץ' 24 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2008 24 אינץ' 24 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2009 24 אינץ' 24 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2010 24 אינץ' 24 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2010 26 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2011 26 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2012 26 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2013 26 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2014 26 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2015 26 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2016 26 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2016 26 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2017 26 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 5 Series Touring 2018 26 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW 6 Series 2004 22 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2005 22 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2006 22 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2007 22 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2008 22 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2009 22 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2010 22 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2011 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2012 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2013 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2014 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2015 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2016 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2017 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 6 Series 2018 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2008 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2009 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2010 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2011 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2012 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2013 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2014 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2015 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2015 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2016 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2017 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW 7 Series 2018 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW i3 2013 28 אינץ' 21 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW i3 2014 28 אינץ' 21 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW i3 2015 28 אינץ' 21 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW i3 2016 28 אינץ' 21 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW i3 2017 28 אינץ' 21 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW i3 2018 28 אינץ' 21 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW M3 2014 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW M3 2015 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW M3 2016 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW M3 2017 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW M3 2018 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
BMW M4 2014 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW M4 2015 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW M4 2016 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW M4 2017 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW M4 2018 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X1 2009 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X1 2010 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X1 2011 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X1 2012 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X1 2013 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X1 2014 24 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X1 2015 26 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X1 2016 26 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X1 2017 26 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X1 2018 26 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2003 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2004 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2005 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2006 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2007 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2008 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2009 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2010 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2010 26 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2011 26 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2012 26 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2013 26 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2014 26 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2015 26 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2016 26 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2017 26 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X3 2018 26 אינץ' 20 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
BMW X4 2014 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X4 2015 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X4 2016 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X4 2017 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X4 2018 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X5 2000 24 אינץ' 22 אינץ' 17 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2001 24 אינץ' 22 אינץ' 17 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2002 24 אינץ' 22 אינץ' 17 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2003 24 אינץ' 22 אינץ' 17 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2004 24 אינץ' 22 אינץ' 17 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2005 24 אינץ' 22 אינץ' 17 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2006 24 אינץ' 22 אינץ' 17 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2007 24 אינץ' 22 אינץ' 17 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2007 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2008 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2009 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2010 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2011 24 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2012 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2013 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2013 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2014 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2015 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2016 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2017 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW X5 2018 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
BMW X6 2008 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2009 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2010 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2011 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2012 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2013 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2014 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2015 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2016 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2017 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW X6 2018 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z3 Coupe 1996 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW Z3 Coupe 1997 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW Z3 Coupe 1998 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW Z3 Coupe 1999 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW Z3 Coupe 2000 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW Z3 Coupe 2001 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW Z3 Coupe 2002 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW Z3 Coupe 2003 20 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
BMW Z3 Roadster 1996 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z3 Roadster 1997 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z3 Roadster 1998 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z3 Roadster 1999 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z3 Roadster 2000 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z3 Roadster 2001 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z3 Roadster 2002 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z3 Roadster 2003 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2002 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2003 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2004 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2005 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2006 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2007 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2008 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2009 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2009 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2010 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2011 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2012 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2013 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2014 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2015 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2016 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2017 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
BMW Z4 2018 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2002 22 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2003 22 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2004 22 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2005 22 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2006 22 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2007 22 אינץ' 21 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2008 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2009 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2010 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2011 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2012 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק CTS 2013 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2003 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2004 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2005 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2006 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2007 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2008 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2009 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2009 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2010 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2011 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2012 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2013 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2014 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2015 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2016 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2017 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק SRX 2018 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2003 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2004 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2005 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2006 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2007 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2008 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2009 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2010 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2011 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2012 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2013 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2014 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2015 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2016 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2017 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Cabrio 2018 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2003 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2004 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2005 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2006 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2007 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2008 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2009 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2010 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2011 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2012 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2013 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2014 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2015 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2016 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2017 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
קאדילאק XLR Coupe 2018 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2006 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2007 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2008 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2009 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2010 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2011 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2011 26 אינץ' 15 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2012 26 אינץ' 15 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2013 26 אינץ' 15 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2014 26 אינץ' 15 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2015 26 אינץ' 15 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2016 26 אינץ' 15 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2017 26 אינץ' 15 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Hatchback 2018 26 אינץ' 15 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2006 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2007 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2008 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2009 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2010 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2011 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2011 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2012 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2013 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2014 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2015 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2016 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2017 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Aveo Saloon 2018 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2006 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2007 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2008 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2009 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2010 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2011 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2012 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2013 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2014 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2015 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2016 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2017 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Captiva 2018 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Estate 2012 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Estate 2013 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Estate 2014 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Estate 2015 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Estate 2016 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Estate 2017 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Estate 2018 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Hatchback 2011 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Cruze Hatchback 2012 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Cruze Hatchback 2013 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Cruze Hatchback 2014 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Cruze Hatchback 2015 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Cruze Hatchback 2016 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Cruze Hatchback 2017 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Cruze Hatchback 2018 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2009 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2010 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2011 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2012 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2013 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2014 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2015 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2016 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2017 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Cruze Saloon 2018 24 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2006 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2007 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2008 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2009 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2010 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2011 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2012 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2013 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2014 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2015 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2016 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2017 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Epica 2018 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Kalos Hatchback 2005 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Kalos Hatchback 2006 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Kalos Hatchback 2007 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Kalos Hatchback 2008 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Kalos Hatchback 2009 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Kalos Saloon 2005 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Kalos Saloon 2006 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Estate 2005 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Estate 2006 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Estate 2007 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Estate 2008 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Estate 2009 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Estate 2010 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Estate 2011 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Hatchback 2005 22 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Lacetti Hatchback 2006 22 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Lacetti Hatchback 2007 22 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Lacetti Hatchback 2008 22 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Lacetti Hatchback 2009 22 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Lacetti Hatchback 2010 22 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Lacetti Hatchback 2011 22 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Lacetti Saloon 2005 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Saloon 2006 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Saloon 2007 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Saloon 2008 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Saloon 2009 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Saloon 2010 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Lacetti Saloon 2011 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Matiz 2005 22 אינץ' 14 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Matiz 2006 22 אינץ' 14 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Matiz 2007 22 אינץ' 14 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Matiz 2008 22 אינץ' 14 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Matiz 2009 22 אינץ' 14 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Matiz 2010 22 אינץ' 14 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2005 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2006 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2007 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2008 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2009 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2010 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2011 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2012 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2013 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2014 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2015 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2016 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2017 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Estate 2018 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2005 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2006 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2007 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2008 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2009 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2010 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2011 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2012 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2013 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2014 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2015 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2016 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2017 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Hatchback 2018 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2005 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2006 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2007 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2008 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2009 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2010 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2011 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2012 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2013 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2014 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2015 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2016 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2017 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Nubira Saloon 2018 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Orlando 2010 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Orlando 2011 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Orlando 2012 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Orlando 2013 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Orlando 2014 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Orlando 2015 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Orlando 2016 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Orlando 2017 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Orlando 2018 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2009 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2010 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2011 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2012 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2013 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2014 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2015 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2016 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2017 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Spark - ספארק 2018 22 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Tacuma 2005 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tacuma 2006 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tacuma 2007 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tacuma 2008 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tahoe 1999 22 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tahoe 2000 22 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tahoe 2001 22 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tahoe 2002 22 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tahoe 2003 22 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tahoe 2004 22 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tahoe 2005 22 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Tahoe 2006 22 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Trax 2013 26 אינץ' 13 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Trax 2014 26 אינץ' 13 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Trax 2015 26 אינץ' 13 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Trax 2016 26 אינץ' 13 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Trax 2017 26 אינץ' 13 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Trax 2018 26 אינץ' 13 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
שברולט Volt 2013 26 אינץ' 26 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Volt 2014 26 אינץ' 26 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Volt 2015 26 אינץ' 26 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Volt 2016 26 אינץ' 26 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Volt 2017 26 אינץ' 26 אינץ' - פרטים נוספים
שברולט Volt 2018 26 אינץ' 26 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Estate 2004 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Estate 2005 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Estate 2006 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Estate 2007 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Estate 2008 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Estate 2009 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Estate 2010 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Saloon 2004 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Saloon 2005 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Saloon 2006 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Saloon 2007 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Saloon 2008 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Saloon 2009 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300C Saloon 2010 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300M 1998 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300M 1999 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300M 2000 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300M 2001 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300M 2002 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300M 2003 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר 300M 2004 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2002 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2003 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2004 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2005 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2006 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2007 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2008 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2009 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2010 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2011 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2012 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2013 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2014 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2015 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2016 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2017 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Crossfire 2018 20 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Delta 2011 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Delta 2012 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Delta 2013 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Delta 2014 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Delta 2015 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Delta 2016 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Delta 2017 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Delta 2018 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 1996 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 1997 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 1998 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 1999 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2000 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2001 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2002 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2003 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2004 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2005 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2006 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2007 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2007 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2008 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2009 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2009 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2010 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2011 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2012 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2013 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2014 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2015 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2016 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2017 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Grand Voyager 2018 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Cabrio 2005 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Cabrio 2006 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Cabrio 2007 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Cabrio 2008 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Cabrio 2009 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Cabrio 2010 21 אינץ' 21 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2000 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2001 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2002 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2003 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2004 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2005 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2006 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2007 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2008 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2009 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר PT Cruiser Wagon 2010 21 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2001 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2002 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2003 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2004 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2005 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2006 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2007 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2008 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2009 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2010 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2011 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2012 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2013 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2014 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2015 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2016 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2017 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Convertible 2018 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Coupe 1995 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Coupe 1996 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Coupe 1997 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Coupe 1998 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Coupe 1999 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Coupe 2000 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2001 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2002 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2003 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2004 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2005 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2006 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2007 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2008 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2009 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2010 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2011 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2012 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2013 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2014 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2015 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2016 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2017 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Sebring Saloon 2018 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
קריזלר Voyager 1995 26 אינץ' 26 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 1996 26 אינץ' 26 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 1997 26 אינץ' 26 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 1998 26 אינץ' 26 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 1999 26 אינץ' 26 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2000 26 אינץ' 26 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2001 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2002 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2003 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2004 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2005 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2006 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2007 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2008 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
קריזלר Voyager 2009 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן AX 1986 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1987 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1988 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1989 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1990 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1991 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1992 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1993 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1994 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1995 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1996 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1997 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן AX 1998 22 אינץ' - - פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 1996 22 אינץ' 22 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 1997 22 אינץ' 22 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 1998 22 אינץ' 22 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 1999 22 אינץ' 22 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2000 22 אינץ' 22 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2001 22 אינץ' 22 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2002 22 אינץ' 22 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2002 22 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2003 22 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2004 22 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2005 22 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2006 22 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2007 22 אינץ' 21 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2008 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2009 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2010 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2011 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2012 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2013 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2014 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2015 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2016 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2017 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Berlingo 2018 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2007 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2008 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2009 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2010 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2011 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2012 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2013 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2014 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2015 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2016 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2017 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C-Crosser 2018 24 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2005 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2006 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2007 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2008 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2009 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2010 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2011 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2012 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2013 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2014 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2014 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2015 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2016 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2017 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C1 2018 26 אינץ' - 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C2 2003 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C2 2004 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C2 2005 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C2 2006 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C2 2007 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C2 2008 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C2 2009 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2002 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2003 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2004 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2005 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2006 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2007 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2008 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2009 24 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2009 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2010 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2011 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2012 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2013 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2014 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2015 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2016 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2017 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Hatchback 2018 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2009 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2010 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2010 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2011 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2012 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2013 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2014 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2015 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2016 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2017 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Picasso 2018 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2003 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2004 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2005 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2006 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2007 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2008 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2009 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2010 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2011 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2012 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2013 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2014 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2015 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2016 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2017 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C3 Pluriel 2018 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C4 Aircross 2012 24 אינץ' 21 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Aircross 2013 24 אינץ' 21 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Aircross 2014 24 אינץ' 21 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Aircross 2015 24 אינץ' 21 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Aircross 2016 24 אינץ' 21 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Aircross 2017 24 אינץ' 21 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Aircross 2018 24 אינץ' 21 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Coupe 2004 24 אינץ' 28 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Coupe 2005 24 אינץ' 28 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Coupe 2006 24 אינץ' 28 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Coupe 2007 24 אינץ' 28 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Coupe 2008 24 אינץ' 28 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Coupe 2009 24 אינץ' 28 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Coupe 2010 24 אינץ' 28 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2006 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2007 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2008 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2008 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2009 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2010 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2011 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2012 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2013 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2014 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2015 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2016 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2017 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Grand Picasso 2018 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2004 24 אינץ' 28 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2005 24 אינץ' 28 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2006 24 אינץ' 28 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2007 24 אינץ' 28 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2008 24 אינץ' 28 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2009 24 אינץ' 28 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2010 26 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2011 26 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2012 26 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2013 26 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2014 26 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2015 26 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2016 26 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2017 26 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Hatchback 2018 26 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2006 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2007 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2008 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2008 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2009 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2010 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2011 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2012 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2013 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2014 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2015 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2016 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2017 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C4 Picasso 2018 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2001 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2002 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2003 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2004 26 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2005 26 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2006 26 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2007 26 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2008 26 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2008 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2009 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2010 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2011 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2012 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2013 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2014 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2015 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2016 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2017 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Estate 2018 28 אינץ' 22 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Hatchback 2001 26 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Hatchback 2002 26 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Hatchback 2003 26 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Hatchback 2003 26 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Hatchback 2004 26 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Hatchback 2005 26 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Hatchback 2006 26 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Hatchback 2007 26 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Hatchback 2008 26 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2008 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2009 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2010 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2011 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2012 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2013 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2014 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2015 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2016 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2017 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C5 Saloon 2018 28 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2005 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2006 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2007 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2008 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2009 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2010 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2011 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2012 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2013 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2014 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2015 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2016 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2017 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C6 2018 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן C8 2002 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2003 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2004 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2005 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2006 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2007 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2008 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2009 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2010 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2011 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2012 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2013 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2014 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2015 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2016 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2017 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן C8 2018 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 1995 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 1996 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 1997 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 1998 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 1999 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2000 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2001 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2002 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2003 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2004 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2005 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2006 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2007 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2007 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2008 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2009 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2010 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2011 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2012 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2013 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2014 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2015 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2016 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2017 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Dispatch 2018 28 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Cabriolet 2013 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Cabriolet 2014 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Cabriolet 2015 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Cabriolet 2016 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Cabriolet 2017 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Cabriolet 2018 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2009 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2010 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2011 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2012 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2013 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2014 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2015 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2016 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2017 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS3 Hatchback 2018 24 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS4 2011 26 אינץ' 30 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS4 2012 26 אינץ' 30 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS4 2013 26 אינץ' 30 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS4 2014 26 אינץ' 30 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS4 2015 26 אינץ' 30 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS4 2016 26 אינץ' 30 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS4 2017 26 אינץ' 30 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS4 2018 26 אינץ' 30 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS5 2011 30 אינץ' 26 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS5 2012 30 אינץ' 26 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS5 2013 30 אינץ' 26 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS5 2014 30 אינץ' 26 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS5 2015 30 אינץ' 26 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS5 2016 30 אינץ' 26 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS5 2017 30 אינץ' 26 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן DS5 2018 30 אינץ' 26 אינץ' 7 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2008 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2009 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2010 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2011 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2012 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2013 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2014 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2015 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2016 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2017 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Nemo 2018 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2006 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2007 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2008 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2008 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2009 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2010 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2011 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2012 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2013 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2014 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2015 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2016 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2017 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Grand Picasso 2018 32 אינץ' 30 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2006 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2007 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2008 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2008 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2009 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2010 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2011 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2012 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2013 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2014 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2015 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2016 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2017 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו C4 Picasso 2018 32 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 1999 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2000 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2001 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2002 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2003 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2004 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2005 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2005 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2006 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2007 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2008 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2009 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Picasso - פיקאסו Xsara Picasso 2010 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 1994 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 1995 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 1996 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 1997 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 1998 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 1999 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2000 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2001 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2002 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2003 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2004 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2005 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2006 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2007 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2008 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2009 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2010 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2011 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2012 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2013 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2014 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2015 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2016 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2017 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Relay / Jumper 2018 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 1996 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 1997 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 1998 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 1999 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 1999 20 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 2000 20 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 2001 20 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 2002 20 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 2003 20 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Saxo 2004 20 אינץ' 18 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Synergie 1994 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Synergie 1995 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Synergie 1996 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Synergie 1997 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Synergie 1998 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Synergie 1999 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Synergie 2000 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Synergie 2001 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Synergie 2002 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Estate 1995 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Estate 1996 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Estate 1997 24 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Estate 1998 24 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Estate 1999 24 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Estate 1999 24 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Estate 2000 24 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Estate 2001 24 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Hatchback 1993 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Hatchback 1994 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Hatchback 1995 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Hatchback 1996 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Hatchback 1997 24 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Hatchback 1998 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Hatchback 1999 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Hatchback 2000 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן Xantia Hatchback 2001 24 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
סיטרואן XM 1989 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1990 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1991 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1992 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1993 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1994 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1995 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1996 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1997 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1998 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 1999 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן XM 2000 22 אינץ' 22 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Estate 1998 22 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Estate 1999 22 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Estate 2000 22 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Estate 2001 22 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Estate 2002 22 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Estate 2003 22 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Estate 2004 22 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Hatchback 1997 22 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Hatchback 1998 22 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Hatchback 1999 22 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Hatchback 2000 22 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Hatchback 2001 22 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Hatchback 2002 22 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Hatchback 2003 22 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Hatchback 2004 22 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 1999 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2000 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2001 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2002 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2003 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2004 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2005 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2005 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2006 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2007 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2008 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2009 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן Xsara Picasso 2010 26 אינץ' 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן ZX 1991 22 אינץ' - 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן ZX 1992 22 אינץ' - 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן ZX 1993 22 אינץ' - 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן ZX 1994 22 אינץ' - 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן ZX 1995 22 אינץ' - 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן ZX 1996 22 אינץ' - 18 אינץ' פרטים נוספים
סיטרואן ZX 1997 22 אינץ' - 18 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Dokker 2012 22 אינץ' 16 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Dokker 2013 22 אינץ' 16 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Dokker 2014 22 אינץ' 16 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Dokker 2015 22 אינץ' 16 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Dokker 2016 22 אינץ' 16 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Dokker 2017 22 אינץ' 16 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Dokker 2018 22 אינץ' 16 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2009 20 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2010 20 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2011 20 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2012 20 אינץ' 20 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2012 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2013 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2014 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2015 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2016 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2017 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Duster 2018 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Lodgy 2012 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Lodgy 2013 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Lodgy 2014 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Lodgy 2015 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Lodgy 2016 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Lodgy 2017 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Lodgy 2018 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2004 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2005 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2006 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2007 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2008 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2009 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2010 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2011 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2012 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2013 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2014 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2015 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2015 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2016 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2017 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Logan 2018 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2008 21 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2009 21 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2010 21 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2011 21 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2012 21 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2012 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2013 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2014 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2015 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2015 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2016 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2017 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דצ׳יה Sandero 2018 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Kalos 2002 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Kalos 2003 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Kalos 2004 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Kalos 2005 22 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Lacetti 2004 22 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Lacetti 2005 22 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Lanos 1997 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Lanos 1998 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Lanos 1999 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Lanos 2000 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Lanos 2001 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Lanos 2002 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Lanos 2003 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Lanos 2004 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Leganza 1997 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Leganza 1998 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Leganza 1999 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Leganza 2000 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Leganza 2001 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Leganza 2002 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Leganza 2003 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Matiz 1998 21 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Matiz 1999 21 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Matiz 2000 21 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Matiz 2001 21 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Matiz 2002 21 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Matiz 2003 21 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Matiz 2004 21 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Matiz 2005 21 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nexia 1994 18 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nexia 1995 18 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nexia 1996 18 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nexia 1997 18 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 1997 20 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 1998 20 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 1999 20 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 1999 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 2000 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 2001 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 2002 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 2003 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 2004 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Estate 2005 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Nubira Hatchback 1997 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Nubira Hatchback 1998 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Nubira Hatchback 1999 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Nubira Hatchback 2000 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Nubira Hatchback 2001 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Nubira Hatchback 2002 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Nubira Hatchback 2003 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Nubira Hatchback 2004 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Nubira Hatchback 2005 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
דייהו Tacuma 2000 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Tacuma 2001 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Tacuma 2002 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Tacuma 2003 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Tacuma 2004 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דייהו Tacuma 2005 24 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1983 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1984 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1985 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1986 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1987 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1988 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1989 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1990 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1991 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1992 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1993 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1994 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1995 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1996 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1997 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1998 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 1999 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2000 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2001 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2003 21 אינץ' 11 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2004 21 אינץ' 11 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2005 21 אינץ' 11 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2006 21 אינץ' 11 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2007 21 אינץ' 11 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2011 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2012 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2013 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2014 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2015 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2016 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2017 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Charade 2018 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2002 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2003 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2004 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2005 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2006 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2007 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2008 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2009 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2010 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2011 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2012 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2013 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2014 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2015 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2016 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2017 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Copen 2018 18 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1984 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1985 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1986 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1987 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1988 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1989 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1990 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1991 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1992 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1993 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1994 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1995 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1996 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1997 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1998 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 1999 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 2000 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 2001 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Fourtrak 2002 15 אינץ' 15 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2006 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2007 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2008 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2009 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2010 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2011 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2012 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2013 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2014 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2015 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2016 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2017 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Materia 2018 20 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 1998 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 1999 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2000 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2001 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2002 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2003 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2004 19 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2005 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2006 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2007 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2008 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2009 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2010 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2011 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2012 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2013 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2014 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2015 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2016 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2017 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Sirion - סיריון 2018 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 1997 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 1998 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 1999 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2000 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2001 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2002 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2003 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2004 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2005 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2006 20 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2006 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2007 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2008 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2009 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2010 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2011 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2012 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2013 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2014 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2015 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2016 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2017 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו Terios 2018 21 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו YRV 2001 21 אינץ' 14 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו YRV 2002 21 אינץ' 14 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו YRV 2003 21 אינץ' 14 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דיהטסו YRV 2004 21 אינץ' 14 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2005 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2006 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2007 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2008 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2009 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2010 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2011 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2012 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2013 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2014 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2015 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2016 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2017 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Avenger 2018 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
דודג׳ Caliber 2006 23 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Caliber 2007 23 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Caliber 2008 23 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Caliber 2009 23 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2007 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2008 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2009 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2010 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2011 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2012 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2013 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2014 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2015 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2016 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2017 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
דודג׳ Journey 2018 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2007 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2008 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2009 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2010 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2011 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2012 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2013 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2014 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2015 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2016 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2017 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 2018 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 C 2009 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 C 2010 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 C 2011 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 C 2012 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 C 2013 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 C 2014 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 C 2015 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 C 2016 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 C 2017 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 C 2018 24 אינץ' 13 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט 500 L 2012 26 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 L 2013 26 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 L 2014 26 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 L 2015 26 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 L 2016 26 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 L 2017 26 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 L 2018 26 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 X 2014 26 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 X 2015 26 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 X 2016 26 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 X 2017 26 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט 500 X 2018 26 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Barchetta 1995 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Barchetta 1996 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Barchetta 1997 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Barchetta 1998 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Barchetta 1999 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Barchetta 2000 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Barchetta 2001 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Barchetta 2002 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Barchetta 2003 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Barchetta 2004 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Brava - בראבה 1995 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Brava - בראבה 1996 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Brava - בראבה 1997 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Brava - בראבה 1998 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Brava - בראבה 1999 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Brava - בראבה 2000 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Brava - בראבה 2001 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 1995 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 1996 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 1997 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 1998 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 1999 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2000 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2001 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2007 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2008 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2009 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2010 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2011 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2012 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2013 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2014 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2015 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2016 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2017 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Bravo - בראבו 2018 24 אינץ' 18 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Cinquecento 1991 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Cinquecento 1992 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Cinquecento 1993 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Cinquecento 1994 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Cinquecento 1995 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Cinquecento 1995 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Cinquecento 1996 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Cinquecento 1997 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Cinquecento 1998 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Coupe 1994 21 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Coupe 1995 21 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Coupe 1996 21 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Coupe 1997 21 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Coupe 1998 21 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Coupe 1999 21 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Coupe 2000 21 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1985 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1986 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1987 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1988 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1989 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1990 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1991 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1992 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1993 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1994 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1995 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 1996 20 אינץ' 20 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Croma 2005 24 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Croma 2006 24 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Croma 2007 24 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Croma 2008 24 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Croma 2009 24 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Croma 2010 24 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2001 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2002 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2003 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2004 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2005 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2006 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2007 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2008 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2009 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2010 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2011 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2012 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2013 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2014 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2015 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2016 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2017 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Cargo 2018 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2001 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2002 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2003 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2004 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2005 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2006 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2007 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2008 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2009 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2010 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2010 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2011 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2012 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2013 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2014 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2015 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2016 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2017 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Doblo - דובלו Doblo 2018 24 אינץ' 16 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1982 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1983 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1984 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1985 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1986 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1987 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1988 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1989 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1990 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1991 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1992 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1993 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1994 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1995 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1996 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1997 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1998 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 1999 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2000 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2001 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2002 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2003 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2004 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2005 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2006 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2007 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2008 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2009 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2010 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2011 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2012 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2013 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2014 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2015 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2016 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2017 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ducato - דוקאטו 2018 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2007 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2008 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2009 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2010 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2011 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2012 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2013 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2014 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2015 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2016 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2017 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fiorino 2018 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Freemont 2011 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Freemont 2012 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Freemont 2013 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Freemont 2014 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Freemont 2015 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Freemont 2016 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Freemont 2017 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Freemont 2018 24 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Fullback 2016 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Fullback 2017 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Fullback 2018 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Grande Punto - גרנד פונטו 2005 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Grande Punto - גרנד פונטו 2006 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Grande Punto - גרנד פונטו 2007 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Grande Punto - גרנד פונטו 2008 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Grande Punto - גרנד פונטו 2009 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Grande Punto - גרנד פונטו 2010 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Grande Punto - גרנד פונטו 2011 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Idea 2004 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Idea 2005 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Idea 2006 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Idea 2007 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2007 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2008 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2009 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2010 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2011 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2012 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2013 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2014 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2015 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2016 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2017 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Linea 2018 26 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Marea 1996 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Marea 1997 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Marea 1998 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Marea 1999 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Marea 2000 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Marea 2001 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Marea 2002 23 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 1999 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2000 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2001 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2002 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2003 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2004 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2005 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2006 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2007 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2008 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2009 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Multipla 2010 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1981 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1982 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1983 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1984 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1985 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1986 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1987 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1988 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1989 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1990 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1991 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1992 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1993 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1994 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1995 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1996 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1997 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1998 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 1999 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2000 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2001 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2002 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2003 16 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2003 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2004 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2005 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2006 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2007 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2008 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2009 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2010 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2011 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2012 23 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2012 24 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2013 24 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2014 24 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2015 24 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2016 24 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2017 24 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Panda - פנדה 2018 24 אינץ' 15 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 1993 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 1994 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 1995 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 1996 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 1997 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 1998 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 1999 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 1999 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2000 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2001 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2002 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2003 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2004 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2005 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2010 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2011 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2012 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2013 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2014 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2015 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2016 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2017 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 3 Door Hatchback 2018 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 1993 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 1994 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 1995 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 1996 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 1997 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 1998 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 1999 23 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 1999 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2000 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2001 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2002 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2003 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2004 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2005 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2010 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2011 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2012 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2013 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2014 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2015 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2016 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2017 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו 5 Door Hatchback 2018 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Cabrio 1994 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Cabrio 1995 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Cabrio 1996 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Cabrio 1997 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Cabrio 1998 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Cabrio 1999 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Cabrio 2000 22 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2009 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2010 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2011 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2012 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2012 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2013 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2014 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2015 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2016 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2017 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Evo Hatchback 2018 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Grande Hatchback 2005 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Grande Hatchback 2006 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Grande Hatchback 2007 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Grande Hatchback 2008 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Grande Hatchback 2009 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Grande Hatchback 2010 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Punto - פונטו Grande Hatchback 2011 26 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2009 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2010 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2011 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2012 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2013 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2014 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2015 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2016 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2017 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Qubo - קובו 2018 26 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 1995 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 1996 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 1997 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 1998 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 1999 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2000 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2001 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2002 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2003 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2004 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2005 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2006 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2007 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2008 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2009 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2010 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2011 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2012 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2013 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2014 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2015 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2016 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2017 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Scudo 2018 28 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Sedici 2006 26 אינץ' 14 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Sedici 2007 26 אינץ' 14 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Sedici 2008 26 אינץ' 14 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Sedici 2009 26 אינץ' 14 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Sedici 2010 26 אינץ' 14 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Sedici 2011 26 אינץ' 14 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Sedici 2012 26 אינץ' 14 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Sedici 2013 26 אינץ' 14 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Sedici 2014 26 אינץ' 14 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Seicento 1998 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Seicento 1999 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Seicento 2000 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Seicento 2001 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Seicento 2002 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Seicento 2003 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Stilo Hatchback 2001 22 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Hatchback 2002 22 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Hatchback 2003 22 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Hatchback 2004 22 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Hatchback 2005 22 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Hatchback 2006 22 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Hatchback 2006 22 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Hatchback 2007 22 אינץ' 19 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Multi Wagon 2002 21 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Multi Wagon 2003 21 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Multi Wagon 2004 21 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Multi Wagon 2005 21 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Multi Wagon 2006 21 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Multi Wagon 2006 22 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Multi Wagon 2007 22 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Stilo Multi Wagon 2008 22 אינץ' 19 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Tipo - טיפו 2015 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Tipo - טיפו 2016 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Tipo - טיפו 2017 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Tipo - טיפו 2018 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פיאט Ulysse 1994 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 1995 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 1996 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 1997 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 1998 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 1999 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2000 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2001 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2002 26 אינץ' 20 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2002 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2003 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2004 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2005 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2006 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2007 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2008 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2009 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2010 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פיאט Ulysse 2011 26 אינץ' 26 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד B-Max 2012 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד B-Max 2013 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד B-Max 2014 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד B-Max 2015 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד B-Max 2016 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד B-Max 2017 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד B-Max 2018 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2003 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2004 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2005 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2006 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2007 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2008 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2009 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2010 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2010 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2011 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2012 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2013 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2014 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2015 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2015 - 26 אינץ' - פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2016 - 26 אינץ' - פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2017 - 26 אינץ' - פרטים נוספים
פורד C-Max C-Max MPV 2018 - 26 אינץ' - פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2010 - 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2011 - 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2012 - 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2013 - 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2014 - 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2015 - 26 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2015 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2016 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2017 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד C-Max Grand C-MAX MPV 2018 - 26 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Cougar 1998 22 אינץ' 20 אינץ' 22 אינץ' פרטים נוספים
פורד Cougar 1999 22 אינץ' 20 אינץ' 22 אינץ' פרטים נוספים
פורד Cougar 2000 22 אינץ' 20 אינץ' 22 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ecosport 2013 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ecosport 2014 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ecosport 2015 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ecosport 2016 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ecosport 2017 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ecosport 2018 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Edge 2016 28 אינץ' 28 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Edge 2017 28 אינץ' 28 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Edge 2018 28 אינץ' 28 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1990 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1991 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1992 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1993 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1994 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1995 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1996 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1997 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1998 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 1999 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Estate 2000 20 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1990 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1991 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1992 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1993 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1994 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1995 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1996 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1997 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1998 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 1999 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Hatchback 2000 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Escort Van 1990 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 1991 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 1992 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 1993 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 1994 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 1995 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 1996 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 1997 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 1998 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 1999 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 2000 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Escort Van 2001 20 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Explorer 1991 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Explorer 1992 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Explorer 1993 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Explorer 1994 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Explorer 1995 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Explorer 1996 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Explorer 1997 18 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Explorer 1998 18 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Explorer 1999 18 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Explorer 2000 18 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Explorer 2001 18 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 1995 19 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 1996 19 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 1997 19 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 1998 19 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 1999 19 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2000 19 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2001 19 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2002 19 אינץ' 19 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2002 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2003 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2004 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2005 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2006 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2007 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2008 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2008 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2009 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2010 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2011 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2011 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2012 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2013 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2014 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2015 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2016 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2017 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2017 28 אינץ' - - פרטים נוספים
פורד Fiesta - פייסטה 2018 28 אינץ' - - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס C-Max MPV 2003 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס C-Max MPV 2004 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס C-Max MPV 2005 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס C-Max MPV 2006 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס C-Max MPV 2007 26 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Convertible 2006 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Convertible 2007 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Convertible 2008 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Convertible 2009 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Convertible 2010 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 1998 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 1999 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2000 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2001 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2002 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2003 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2004 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2005 22 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2005 26 אינץ' 17 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2006 26 אינץ' 17 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2007 26 אינץ' 17 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2008 26 אינץ' 17 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2009 26 אינץ' 17 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2010 26 אינץ' 17 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2011 26 אינץ' 17 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2011 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2012 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2013 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2014 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2015 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2016 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2017 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Estate 2018 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 1998 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 1999 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2000 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2001 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2002 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2003 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2004 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2004 26 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2005 26 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2006 26 אינץ' 17 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2007 26 אינץ' 17 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2008 26 אינץ' 17 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2008 26 אינץ' 17 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2009 26 אינץ' 17 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2010 26 אינץ' 17 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2011 26 אינץ' 17 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2011 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2012 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2013 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2014 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2015 - 29 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2015 - 29 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2016 - 29 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2017 - 29 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Hatchback 2018 - 29 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 1998 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 1999 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2000 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2001 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2002 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2003 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2004 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2004 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2005 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2006 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2006 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2007 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2008 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2009 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2010 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2011 26 אינץ' 17 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2011 - 29 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2012 - 29 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2013 - 29 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2014 - 29 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2015 - 29 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2016 - 29 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2017 - 29 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Focus - פוקוס Saloon 2018 - 29 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2002 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2003 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2004 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2005 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2006 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2007 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2008 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2009 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2010 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2011 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Fusion - פיושן 2012 22 אינץ' 16 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 1995 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 1996 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 1997 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 1998 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 1999 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2000 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2001 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2001 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2002 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2003 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2004 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2005 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2006 28 אינץ' 28 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2006 26 אינץ' 30 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2007 26 אינץ' 30 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2008 26 אינץ' 30 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2009 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2010 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2011 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2012 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2013 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2014 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2015 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2015 30 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2016 30 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2017 30 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Galaxy - גלקסי 2018 30 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 1996 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 1997 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 1998 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 1999 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2000 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2001 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2002 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2003 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2004 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2005 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2006 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2007 19 אינץ' 17 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2008 24 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2009 24 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2010 24 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2011 24 אינץ' 14 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2011 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2012 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2013 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2014 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2015 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2016 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2017 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ka 2018 24 אינץ' 13 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2008 24 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2009 24 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2010 24 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2011 24 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2012 24 אינץ' 16 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2013 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2014 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2015 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2016 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2017 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Kuga - קוגה 2018 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 1993 21 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 1994 21 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 1995 21 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 1996 21 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 1997 21 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 1998 21 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 1999 21 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 2000 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 2001 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 2002 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 2003 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 2004 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 2005 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 2006 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פורד Maverick 2007 19 אינץ' 19 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 1993 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 1994 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 1995 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 1996 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 1996 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 1997 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 1998 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 1999 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2000 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2000 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2001 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2002 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2003 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2004 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2005 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2006 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2007 22 אינץ' 20 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2007 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2008 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2009 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2010 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2011 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2012 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2013 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2014 26 אינץ' 19 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2015 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2016 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2017 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Estate 2018 28 אינץ' 28 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 1993 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 1994 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 1995 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 1996 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 1996 22 אינץ' 20 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 1997 22 אינץ' 20 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 1998 22 אינץ' 20 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 1999 22 אינץ' 20 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2000 22 אינץ' 20 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2000 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2001 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2002 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2003 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2004 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2005 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2006 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2007 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2007 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2008 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2009 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2010 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2011 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2012 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2013 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2014 26 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2015 28 אינץ' 28 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2016 28 אינץ' 28 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2017 28 אינץ' 28 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Hatchback 2018 28 אינץ' 28 אינץ' 21 אינץ' פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 1996 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 1997 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 1998 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 1999 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2000 21 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2000 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2001 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2002 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2003 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2004 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2005 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2006 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2007 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2007 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2008 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2009 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2010 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2011 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2012 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2013 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2014 26 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2015 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2016 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2017 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mondeo - מונדיאו Saloon 2018 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mustang - מוסטנג 2015 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mustang - מוסטנג 2016 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mustang - מוסטנג 2017 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Mustang - מוסטנג 2018 22 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Probe 1988 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Probe 1989 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Probe 1990 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Probe 1991 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Probe 1992 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Probe 1993 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Probe 1994 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Probe 1995 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Probe 1996 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Probe 1997 20 אינץ' 20 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
פורד Puma 1997 19 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Puma 1998 19 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Puma 1999 19 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Puma 2000 19 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Puma 2001 19 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Puma 2002 19 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
פורד Ranger 1999 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2000 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2001 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2002 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2003 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2004 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2005 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2006 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2007 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2008 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2009 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2010 18 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2011 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2012 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2013 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2014 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2015 24 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2015 24 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2016 24 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2017 24 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Ranger 2018 24 אינץ' 15 אינץ' - פרטים נוספים
פורד S-Max 2006 26 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2007 26 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2008 26 אינץ' 30 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2009 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2010 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2011 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2012 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2013 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2014 26 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2015 30 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2016 30 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2017 30 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד S-Max 2018 30 אינץ' 30 אינץ' 13 אינץ' פרטים נוספים
פורד Streetka 2002 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Streetka 2003 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Streetka 2004 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Streetka 2005 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Streetka 2006 19 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2002 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2003 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2004 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2005 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2006 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2007 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2008 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2009 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2010 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2011 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2012 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2013 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2013 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2014 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2015 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2016 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2017 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Connect 2018 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Courier 2014 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Courier 2015 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Courier 2016 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Courier 2017 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Courier 2018 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Tourneo Custom 2012 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Tourneo Custom 2013 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Tourneo Custom 2014 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Tourneo Custom 2015 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Tourneo Custom 2016 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Tourneo Custom 2017 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Tourneo Custom 2018 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2002 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2003 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2004 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2005 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2006 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2007 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2008 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2009 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2010 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2011 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2012 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2013 22 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2013 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2014 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2015 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2016 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2017 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Connect 2018 30 אינץ' 30 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Courier 2014 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Courier 2015 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Courier 2016 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Courier 2017 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Courier 2018 28 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Custom 2012 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Custom 2013 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Custom 2014 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Custom 2015 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Custom 2016 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Custom 2017 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Custom 2018 30 אינץ' 28 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1986 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1987 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1988 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1989 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1990 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1991 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1992 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1993 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1994 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1995 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1996 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1997 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1998 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 1999 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2000 22 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2000 28 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2001 28 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2002 28 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2003 28 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2004 28 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2005 28 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2006 28 אינץ' 24 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2006 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2007 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2008 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2009 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2010 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2011 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2012 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2013 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2014 30 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2015 30 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2016 30 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2017 30 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
פורד Transit - טרנזיט Transit 2018 30 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Aerodeck 1993 22 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Aerodeck 1994 22 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Aerodeck 1995 22 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Aerodeck 1996 22 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Aerodeck 1997 22 אינץ' 20 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Aerodeck 1998 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Aerodeck 1999 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Aerodeck 2000 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Aerodeck 2001 22 אינץ' 19 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 1992 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 1993 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 1994 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 1995 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 1996 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 1997 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 1998 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 1998 22 אינץ' 19 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 1999 22 אינץ' 19 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 2000 22 אינץ' 19 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 2001 22 אינץ' 19 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 2002 22 אינץ' 19 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Hatchback 2003 22 אינץ' 19 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1990 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1991 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1992 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1993 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1994 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1995 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1996 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1997 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1998 22 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1998 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 1999 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2000 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2001 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2002 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2003 22 אינץ' 19 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2003 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2004 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2005 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2006 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2007 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2008 26 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2008 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2009 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2010 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2011 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2012 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2013 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2014 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2015 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2016 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2017 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Saloon 2018 24 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2003 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2004 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2005 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2006 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2007 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2008 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2008 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2009 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2010 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2011 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2012 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2013 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2014 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2015 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2016 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2017 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Accord - אקורד Tourer 2018 24 אינץ' 22 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Aerodeck 1998 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Aerodeck 1999 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Aerodeck 2000 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Aerodeck 2001 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Coupe 1994 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Coupe 1995 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Coupe 1996 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Coupe 1997 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Coupe 1998 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Coupe 1999 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Coupe 2000 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Coupe 2001 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1991 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1992 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1993 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1994 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1995 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1995 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1996 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1997 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1998 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 1999 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2000 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2001 20 אינץ' 18 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2001 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2002 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2003 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2004 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2005 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2006 24 אינץ' 15 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2006 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2007 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2008 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2009 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2010 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2011 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2012 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2012 26 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2013 26 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2014 26 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2015 26 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2016 26 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2017 26 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hatchback 2018 26 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hybrid 2006 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hybrid 2007 28 אינץ' 28 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hybrid 2007 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hybrid 2008 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hybrid 2009 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Hybrid 2010 26 אינץ' 22 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1991 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1992 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1993 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1994 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1995 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1995 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1996 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1997 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1998 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 1999 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 2000 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Saloon 2001 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Tourer 2014 26 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Tourer 2015 26 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Tourer 2016 26 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Tourer 2017 26 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Civic - סיוויק Tourer 2018 26 אינץ' 18 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 1995 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 1996 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 1997 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 1998 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 1999 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2000 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2001 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2002 19 אינץ' 19 אינץ' 11 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2002 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2003 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2004 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2005 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2006 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2007 21 אינץ' 20 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2007 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2008 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2009 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2010 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2011 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2012 26 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2013 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2014 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2015 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2016 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2017 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-V 2018 26 אינץ' 16 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CR-Z 2010 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CR-Z 2011 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CR-Z 2012 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CR-Z 2013 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CR-Z 2014 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CR-Z 2015 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CR-Z 2016 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CR-Z 2017 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CR-Z 2018 26 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CRX 1987 19 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CRX 1988 19 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CRX 1989 19 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CRX 1990 19 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CRX 1991 19 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CRX 1992 19 אינץ' 19 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
הונדה CRX 1992 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CRX 1993 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CRX 1994 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CRX 1995 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CRX 1996 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CRX 1997 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה CRX 1998 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה FR-V 2004 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה FR-V 2005 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה FR-V 2006 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה FR-V 2007 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה FR-V 2008 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה FR-V 2009 26 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה HR-V 1999 20 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה HR-V 2000 20 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה HR-V 2001 20 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה HR-V 2002 20 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה HR-V 2003 20 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה HR-V 2004 20 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה HR-V 2005 20 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה HR-V 2006 20 אינץ' 16 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה HR-V 2015 26 אינץ' 18 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
הונדה HR-V 2016 26 אינץ' 18 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
הונדה HR-V 2017 26 אינץ' 18 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
הונדה HR-V 2018 26 אינץ' 18 אינץ' 10 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 1999 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2000 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2001 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2002 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2003 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2004 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2005 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2006 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2007 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2008 20 אינץ' 18 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2009 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2010 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2011 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2012 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2013 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2014 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2015 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2016 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2017 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Insight - אינסייט 2018 26 אינץ' 16 אינץ' 16 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 1993 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 1994 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 1995 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 1996 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 1997 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 1998 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 1999 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 2000 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 2001 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 2002 21 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 2003 21 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 2004 21 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 2005 21 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe 2006 21 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe Type R 1997 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe Type R 1998 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe Type R 1999 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe Type R 2000 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Integra - אינטגרה Coupe Type R 2001 20 אינץ' 18 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2002 20 אינץ' 15 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2003 20 אינץ' 15 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2004 20 אינץ' 15 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2005 20 אינץ' 15 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2006 20 אינץ' 15 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2007 20 אינץ' 15 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2008 20 אינץ' 15 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2008 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2009 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2010 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2011 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2012 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2013 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2014 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2015 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2016 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2017 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Jazz - ג׳אז 2018 26 אינץ' 14 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Prelude 1992 21 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Prelude 1993 21 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Prelude 1994 21 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Prelude 1995 21 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Prelude 1996 21 אינץ' 19 אינץ' 19 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Prelude 1997 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Prelude 1998 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Prelude 1999 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Prelude 2000 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 1999 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2000 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2001 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2002 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2003 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2004 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2005 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2006 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2007 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2008 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה S2000 2009 16 אינץ' 20 אינץ' - פרטים נוספים
הונדה Shuttle - שאטל 1995 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Shuttle - שאטל 1996 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Shuttle - שאטל 1997 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Shuttle - שאטל 1998 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Shuttle - שאטל 1999 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Shuttle - שאטל 2000 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Shuttle - שאטל 2001 22 אינץ' 22 אינץ' 15 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Stream - שאטל 2001 24 אינץ' 14 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Stream - שאטל 2002 24 אינץ' 14 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Stream - שאטל 2003 24 אינץ' 14 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Stream - שאטל 2004 24 אינץ' 14 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
הונדה Stream - שאטל 2005 24 אינץ' 14 אינץ' 12 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2000 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2001 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2002 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2003 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2004 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2005 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2006 20 אינץ' 18 אינץ' 18 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2006 22 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2007 22 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2008 22 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2009 22 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2010 22 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Hatchback 2011 22 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 1994 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 1995 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 1996 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 1997 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 1998 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 1999 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 2000 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 2001 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 2002 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Accent - אקסנט Saloon 2003 20 אינץ' 18 אינץ' - פרטים נוספים
יונדאי Amica - אמיקה 1999 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Amica - אמיקה 2000 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Amica - אמיקה 2001 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Amica - אמיקה 2002 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Amica - אמיקה 2003 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Atos - אטוס 1997 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Atos - אטוס 1998 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Atos - אטוס 1999 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Atos - אטוס 2000 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Atos - אטוס 2001 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Atos - אטוס 2002 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Atos - אטוס 2003 20 אינץ' 16 אינץ' 14 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 1996 21 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 1997 21 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 1998 21 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 1999 21 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2000 21 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2001 21 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2001 22 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2002 22 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2003 22 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2004 22 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2005 22 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2006 22 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2007 22 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Coupe - קופה 2008 22 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Elantra - אלנטרה 2000 20 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Elantra - אלנטרה 2001 20 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Elantra - אלנטרה 2002 20 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Elantra - אלנטרה 2003 20 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Elantra - אלנטרה 2004 20 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ' פרטים נוספים
יונדאי Elantra - אלנטרה 2005 20 אינץ' 18 אינץ' 20 אינץ'